queen_of_angmar: (Default)
[personal profile] queen_of_angmar
Часом в мене не вистачає рук, щоб вкриватись фейспалмами, воістину. Останнім часом вражають мене не тільки пані феміністки, а і панове ліві, якщо що.
Здавалося, пора б вже припинити дивуватись, а не можу, не можу! От розумні люди, здавалося б, з зачатками критичного мислення, зокрема, пан І-ко. Стидно зізнатись, але його курс був одним з моїх улюблених, ех.
Но нєт. Зачатки осталісь зачатками.
Це якась така збочена логіка - так боятись обрати менше зло, що свідомо обирати більше, чи що?
Мені буде дуже шкода, якщо вслід за "Скепсисом" піде по наклонній і "Спільне", але наявність присутності там притомних людей вселяє надію.
Бо значна частина підписантів явно живе в дівном ельфійському лєсу, вариться в ельфолівацькому соку без виходу в пустелю реальності.

UPD Подстьогіваємая дурним прєдчюйствієм полізла на сторінку Спільного вк, але там, на щастя, нічого нема, на відміну від сторінки Скепсиса. Коменти смалять напалмом.
Но, Ваню випилили з адмінів, що єсть сумно-пічально, бо він цю сторінку створював, но закономєрно, бо з вк він сам видалився.
Боль, скучила я за цим чудіком.
***
Останній тиждень всі справи роблю на автоматі, сил нема ні на що. Сьогодні тиск міняється знову, тому голова розвалюється на тисячі шматків. П*ю гидотну каву з пакетика і заїдаю черешнями. Не допомагає.
Може, справа в черешнях.
Сесія майже здана. Залишилась передача на радіо, пару текстів з укрмови і моніторинг. Богиня, дай мені на це сил.
Оцінки в мене, якби хто питав, на диво високі. Однак я собою вкрай незадоволена. Якість моїх текстів разом з працездатністю, як настоящі алкаші обіймаються, співають тужливих пісень і хитким кроком прямують до абсолютного нуля.

***
Треба придумати якусь тему на Школу Міжнародної Журналістики. Минулого разу я писала про Казахстан (українською ще є тут, якби кому було цікаво). Цього разу, напевне, теж буду. Або може про права жінок, моя друга улюблена тема, тільки як це до геополітики вчепити, я уявляю погано.
Так і живу. 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

queen_of_angmar: (Default)
queen_of_angmar

July 2014

S M T W T F S
  12345
67 89101112
13141516 171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

  • Style: Winterborn for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:18 am
Powered by Dreamwidth Studios