Mar. 4th, 2014

queen_of_angmar: (Default)
Любі друзі, як казав пан Віктор перший, а поясніть мені. От читаю я у Кочергана в підручнику:
"Потебня творчо переосмислив поняття внутрішньої форми Гумбольдта, звузивши його до конкретного, але більш визначеного поняття внутрішньої форми слова. У кожному слові, за Потебнею, можна виділити суб'єк­тивне й об'єктивне. Наприклад, суб'єктивним для сло­ва "стіл" будуть форми стола, матеріал, із якого він зроб­лений тощо, а для слова "вікно" різні форми, рами, різновид скла тощо. Якщо вилучити суб'єктивне, то в слові залишаться звук (зовнішня форма) і етимологіч­не значення (об'єктивне, внутрішня форма). Так, внут­рішньою формою для слова "стіл" є постелене, а для сло­ва "вікно" те, через що дивляться. «Слово, — продов­жує Потебня, — власне, виражає не всю думку, яка приймається за його зміст, а тільки одну її ознаку. Об­раз стола може мати багато ознак, але слово "стіл" означає тільки постелене"

Я вже зізнавалась, що нічого не петраю в феноменології, але хіба це не те, що писав Гуссерль?

Profile

queen_of_angmar: (Default)
queen_of_angmar

July 2014

S M T W T F S
  12345
67 89101112
13141516 171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

  • Style: Winterborn for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 02:48 am
Powered by Dreamwidth Studios